HỢP ĐỒNG

Hiệp hội AREGAL - Ý

ĐIỀU PHỐI VIÊN - Thành lập năm 2007, AREGAL là hiệp hội phi lợi nhuận của Ý thúc đẩy các hoạt động và dự án nhằm giúp các thành viên của hiệp hội nâng cao và đổi mới mà không lãng phí nguồn nhân lực, tận dụng tốt mọi tài năng và kiến thức trong chuỗi giá trị. Các thành viên là mọi người, chuyên gia, doanh nhân, các tổ chức trực thuộc nhà nước hoặc tư nhân sẵn sàng sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia nhiều hơn vào công việc của họ và theo đuổi sự bền vững thông qua các hành động và hành vi cụ thể, vì lợi ích của cả cộng đồng. Người liên hệ: Valeria elia (at) aregai.it

Tổ chức CCFZ - CROSS CULTURE FOUNDATION ZIMBABWE

Kể từ khi thành lập, CCFZ đã làm việc với những người trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là người di cư và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc chia sẻ thanh niên nhằm giải quyết các vấn đề mà những người trẻ này đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ngoài giao lưu trò chuyện, chúng tôi cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa để thúc đẩy sự hòa nhập xã hội của những người di cư và tị nạn dễ bị tổn thương. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch ngăn chặn nạn buôn người trong các trường học, cao đẳng và cộng đồng. Bên cạnh giải quyết vấn đề kỳ thị, chúng tôi cũng đã tuyển dụng những người trẻ này trở thành tình nguyện viên để trở nên hòa nhập và phù hợp với xã hội.

TOIT - Tổ chức cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Nepal

Kể từ khi thành lập - TOIT được thành lập với tư cách là tổ chức phi chính phủ vào năm 2000 nhằm tạo ra môi môi trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thể xây dựng cơ hội nghề nghiệp của mình. Sứ mệnh chính của chúng tôi là cung cấp nền giáo dục chất lượng cho những trẻ em nghèo, bất kể nguồn gốc, xuất thân, tín ngưỡng hay giới tính. Các hoạt động giáo dục đó dựa trên cơ sở giáo dục chính quy và không chính quy. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã có thể mang đến cơ hội giáo dục cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở những nước như Nepal, giáo dục rất đắt đỏ, vì đó nó là đặc quyền của trẻ em từ các gia đình giàu có. Hầu hết các trường học hiện tại đều tập trung vào giáo dục định hướng chứng chỉ, nơi trẻ em chỉ được điền thông tin. TOIT tin tưởng vào việc cung cấp nền giáo dục với sự khác biệt mà ở đó trẻ em có thể phát triển một cách tự nhiên. Chúng tôi khuyến khích tìm ra niềm đam mê bên trong của họ với hoạt động giải trí và giáo dục dựa trên kỹ năng.

ACRAC hoặc RAMCC - Mạng lưới các đô thị chống biến đổi khí hậu của Argentina, Argentina

Kể từ khi thành lập - ACRAC hay RAMCC (từ tiếng Tây Ban Nha "Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático) là một công cụ điều phối và thúc đẩy các chính sách công địa phương nhằm chống lại biến đổi khí hậu ở các thành phố và thị trấn của Argentina. Tại đây, các hành động của địa phương được được phối hợp triển hai, các kinh nghiệm được xã hội hóa và kết quả của các chương trình do các thành phố tự quản thuộc mạng lưới phát triển được đánh giá và xem xét các thỏa thuận quốc tế (Nghị định thư Kyoto) và các khuyến nghị của IPPC. Nó cũng tìm cách trở thành một công cụ hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền địa phương bằng cách cung cấp các công cụ để đạt được mô hình phát triển bền vững.

IPS - Học viện bách khoa Santarém, Bồ Đào Nha

Kể từ khi thành lập- Học viện Bách khoa Santarém (IPS) là một tổ chức giáo dục đại học công lập (bậc đại học) bắt đầu hoạt động vào năm 1979 và bao gồm các Trường sau: Nông nghiệp, Thể thao, Giáo dục, Quản lý, Công nghệ và Y tế. Trường Giáo dục Đại học Santarém (ESES) được thành lập theo Nghị định-Luật số 513-T / 79 ngày 26 tháng 12 như là sự sát nhập của Học viện Bách khoa Santarém và là một tổ chức cấp đại học, được cải thiện trong giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và hợp tác với các hoạt động quốc gia và nước ngoài có lợi ích chung. Trong khoa công nghệ giáo dục của ESES có sáu giáo viên với chức danh giáo viên chuyên môn về Giáo dục, Truyền thông Đa phương tiện, những người đã và đang phát triển một số dự án về lập trình và đa phương tiện, ở cấp trường cũng như cấp quốc gia với sự hợp tác của Bộ Giáo dục và Khoa học từ Bồ Đào Nha.

Youth employment and Society Development, Vietnam

Kể từ khi thành lập - YESD - Tổ chức phát triển việc làm Thanh niên và Xã hội, Việt Nam YESD là một doanh nghiệp xã hội tập trung vào năng lực cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng địa phương ở vùng sâu vùng xa. Nhiệm vụ của YESD là: - Tăng cường việc làm cho thanh niên kém may mắn bằng cách trang bị cho họ các kỹ năng và năng lực cần thiết như lãnh đạo, truyền thông, quản lý, tiếp thị, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác. - Thúc đẩy khởi nghiệp xã hội cho thanh niên - Tạo ra một thế hệ mới của những người làm du lịch có trách nhiệm và nâng cao kỹ năng cho người dân địa phương - Bảo tồn kiến thức và truyền thống bản địa YESD đã và đang làm việc chặt chẽ với thanh niên địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng địa phương để nâng cao năng lực của họ. Hiện tại, YESD đã và đang làm việc với nhiều dự án quốc tế khác nhau như Gamification (sử dụng những trò chơi để thu hút giới trẻ tham gia công tác xã hội), Euroasia (kết nối tình nguyện viên giữa Châu Á và Châu Âu), Câu lạc bộ Thanh niên (Thúc đẩy khởi nghiệp xã hội cho thanh niên)…

HỢP ĐỒNG

Chuyển lên trên