HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

Những người tham gia từ các tổ chức của đối tác với sự hỗ trợ từ những chuyên gia sẽ trau dồi kỹ năng và kiến thức của họ trong các chủ đề như kỹ thuật giáo dục không chính quy, kỹ năng về kỹ thuật số và công nghệ thông tin – truyền thông, các trao quyền cho thanh niên bằng các công cụ kỹ thuật số. Từ đó, sẽ có thêm nhiều thanh niên và các bên liên quan tham gia.

TSự đổi mới của dự án dựa trên việc kết hợp các công cụ khác nhau từ các nguồn thức khác nhau của Linh minh Châu Âu hoặc các đối tác.

  • SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC TẬP THUỘC TÍNH giúp các nhân tăng động lực cho các thành viên trong nhóm, giúp họ lưu giữ kiến thức tốt hơn, khuyến khích tư duy phản biện và đề xuất một cách hưởng lợi từ sự đa dạng của kiến thức và kinh nghiệm hiện có trong nhóm.
  • MÔ HÌNH CẠNH TRANH CHO LAO ĐỘNG TRẺ LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI được mô phỏng sử dụng.
  • KHUNG CẠNH TRANH SỐ CHO NHÀ GIÁO DỤC (DigComp_EDU) sẽ hướng dẫn các thành viên tạo ra tài liệu và công cụ giảng dạy mà giáo viên có thể sử dụng để học và kiểm tra mức độ sẵn sàng để hoặt động.
  • DKHUNG CẠNH TRANH SỐ CHO CÔNG DÂN DigComp – Những thành viên sử dụng tám cập độ thành thạo đã được giải mã, để cho giáo viên của các đối tác giao dục biết những kỹ năng mà thanh niên có thể/nên phát triền và có một ý tưởng chung và vững chắc về những công cụ và thiết bị có thể sử dụng và bằng cách như thế nào.
Sự đổi mới chính của dự án là thành phần quan hệ đối tác và cách tiếp cận khác nhau để hoà nhập xã hội, phát triền năng lực kỹ thuật số và cách tiếp cận giáo dục không chính quy. Dự án sẽ tận dụng năng lực và kỹ năng mà 6 thành viên cung cấp để tạo ra các phương pháp, công cụ và tài nguyên giáo dục có thể dễ dàng sử dụng cho nhiều bên tham gia. Xét đến tầm quan trọng của Công nghệ thông tin – truyền thông trên thị trường toàn cầu và các cơ hội việ làm liên quan, việc nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng kỹ thuật số về Công nghệ thông tin – truyền thông là một mục tiệu phổ biến trên toàn thế giới. Do đó, sáng kiến gốc rễ này có thể cung cấp một điểm khởi đầu tốt để cải thiện việc cung cấp học tập sâu hơn và rõ ràng hơn.

HOẠT ĐỘNG 1 - BẮT ĐẦU

Học cách quản lý dự án, nâng cao kỹ năng mềm, trước khi trực tiếp gặp mặt, sẽ có 4 cuộc gặp mặt trực tuyến, được tổ chức để thay thế cuộc họp khởi động trực tiếp tại Ý..

HOẠT ĐỘNG 2 - NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢNG DẠY VÀ CÔNG VIỆC THỰC TIỄN

Bắt đầu từ nhu cầu thực tiến, các thành niên đã thống nhất mục tiêu dự án dựa trên ít nhât sáng kiến của 3 quốc gia nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số cho thanh thiếu niên. Từ đó, dự án sẽ thúc đẩy sự hòa nhập của học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tập trung vào nguồn lực và kỹ thuật được sử dụng trong NFE. Những thành viên sẽ khảo sát tình hình địa phương mới nhằm tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho các em.

Để nâng cao thêm kỹ năng, các thành viên sẽ tham dự 2 hội thảo:

  • Hội thảo 1 GIÁO DỤC HÒA NHẬP VÀ GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY (CCFZ ZIMBABWE / Harare)  
  • · Hội thảo 2 NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐ (TOIT / Bhaktapur NEPAL)  

Mục đích của hội thảo nhằm tăng số lượng giáo viên làm việc trong tổ chức của các thành viên với khả năng lập kế hoạch và triển khai các hoạt động và nguồn lực tốt hơn nhắm vào thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, cùng với các kỹ năng phức tạp hơn trong việc sử dụng các kỹ thuật giáo dục không chính quy

HOẠT ĐỘNG 3 - KẾT THÚC DỰ ÁN

Các thành viên sẽ thu thập tất cả các dữ liệu, tổng hợp và hoàn thiện các phương pháp được đề xuất và chia sẻ kết quả cuối cùng của tất cả tài liệu (BẰNG NGÔN NGỮ KHÁC NHAU) với các nhóm mục tiêu, các bên liên uqan và các bên quan tâm khác ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.
Chuyển lên trên