DỰ ÁN

DỰ ÁN

Dự án gồm 6 thành viên (từ 4 châu lục) với hoàn cảnh và chuyên môn khác nhau, dã tích cực hoạt động trong việc duy trì và hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng họ cần thêm nhiều kỹ năng cà công cụ để hoàn tháo gỡ được những rào cản từ việc thiếu nguồn lực trọng tâm.

Với mục tiêu phát triển bản thân và nghề nghiệp cho những tổ chức phi chính phủ và hoạt động thanh niên làm việc tại các quốc gia tham gia, dự án sẽ đem đến cho họ cơ hội để nâng cao kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông và tận dụng năng lực của chính mình hỗ trợ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình học tập các kỹ năng Công nghệ thông tin – Truyền thông cơ bản. Các tổ chức thanh niên và tổ chức phi chính phủ thiếu kỹ năng về kỹ thuật nhưng họ đã có kiến thức nền tảng trong việc nuôi dưỡng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và đào tạo những chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cùng các phương pháp giáo dục không chính quy.

Trong suốt trải nghiệm xây dựng kỹ năng bản thân, họ sẵn sàng:
  • Tăng cường khả năng và năng lực của NHÀ GIÁO DỤC, để họ có thể bồi dưỡng kỹ năng Công nghệ thông tin
  • truyền thông trong các môi trường giáo dục không chính quy, nhắm vào thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
  • Nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp, công cụ và tài nguyên giảng dạy đã được thử nghiệm tại Châu Âu có thể được chia sẻ và điều chỉnh để sử dụng tại địa phương với nỗ lực và chi phí tối thiểu.
  • Nghiên cứu tác động của các hạng mục được đề xuất đối với các tổ chức tham gia và người giảng dạy.
  • Khám phá thêm những kỹ năng và phương pháp dạy mới và tạo điều kiện tốt nhất cho người học.

Đề xuất hiện tại được đưa ra bởi cuộc thảo luận giữa ISP và AREGAL, nhân thấy rằng ngày càng có nhiều khoá học và tài liệu học tập trong các dự án của Liên minh Châu Âu được đăng tải trên phương tiện kỹ thuật số. Do đó, các nhà giáo dục cần theo kịp các khả năng và kỹ thuật các nhau của môi trường kỹ thuật số. Từ đó, họ có thể sẵn sàng cung cấp môi trường học tập thú vị và bổ ích cho thanh thiếu niên. Mặt khác, chúng tôi chỉ giải quyết vấn đề thanh thiếu niên có đủ phương tiện để đăng ký vào trường Đại học hoặc cao đẳng (như trong trường hợp ISP) hoặc môi trường cho phép họ có điện thoại thông minh và kết nối Internet hiệu quả.

Nhiều tổ chức sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút và thông tin đến người học là học sinh. ISP và AREGAL, bắt đầu phản ánh về việc sử dụng chiến lược đó ở các khu vực khác trên thế giới. Như đã đề cập, rõ ráng là ngay cả trong Liên minh Châu Âu cũng có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia khác nhau, nhưng chúng ta biết rất ít về tình hình của các tổ chức thanh niên ở các không thuộc Liên minh Châu Âu. Vì vậy, hai tổ chức quyết định bắt đầu hợp tác này để có ý tưởng tôt shown về tình hình thực tế quốc tê. Đồng thời, các đối tác mong muốn mang đến cho các tổ chức tham gia cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lânc nhau và cùng nhau tạo ra giá trị hữu ích đến cộng đồng và lĩnh vực hành động để thúc đẩy kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho thanh thiểu niên.

Hiện tại đã có nhiều tổ chức đang tham gia hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một cách tích cực và bền vững. Tuy nhiên, các em học sinh cần nhiều hơn nữa những kỹ năng và công cụ để khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực hỗ trợ trọng tâm.Trong qúa trinh thành lập dự án, các đối tác đã liệt kê nhu cầu chính sau đây: Hiểu các hiếu tố chính về kỹ thuật số, cách đưa chúng vào các hoạt động phi chính thức, cách kiểm tra học sinh có nắm bắt được kiến thức hay không, những có thể được áp dụng như một công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá và bằng cách nào các nhà giáo dục có thể nhận thêm thông tin hỗ trợ,… Từ đó, sẽ có những ý tưởng tốt hơn về các làm sao để lan rộng kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông trên toàn thế giới. Các thành viên tham dự đã quyết định bắt đầu hợp tác để có được ý tưởng tối ưu hơn về kỹ thuật có thể được sử dụng để nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số cho thanh thiếu niên, đặc biệt tại những nơi trên thế giới có sự chênh lẹch lớn giữa các khu vực nông thôn và thành thị, như những địa điểm được lựa chọn cho dự án.

Mục tiêu chung của chúng tôi về sự hợp tác này được liên kết với mục tiêu của chính sách RT 2020 là “Thúc đẩy công bằng, gắn kết xã hội và quyền công dân tích cực – những người tham gia dự án sẽ tham gia vào các hoạt động trong chương trình đề cập đến sự phát triền cả nhân của họ, đặc biêt tập trung vào việc xây dựng bản thân của họ sự tự tin, rèn luyện thái độ và hành vi cũng như nâng cao kỹ năng mềm cơ bản như giao tiếp, làm việc nhóm,…”. Với mục tiêu tác động đến các nhà điều phối và nhận viên tham gia vào những dự án phi chính phủ và các tổ chức, chúng tôi hy vọng những người điều phối có thể hỗ trợ đào tạo cho các thanh niên trong tương lai.  

Have Any Questions?

Chuyển lên trên